Kontakter

Jim Nilsson

Titel: Erasmus+-koordinator
Telefon: 0454-574 558
E-post: jim.nilsson@utb.karlshamn.se
Kontakter

Emma Dennisdotter

Titel: Projektledare Validering Blekinge
Telefon: 0454-81310
E-post: emma.dennisdotter@karlshamn.se
Kontakter

Iman Omairat

Titel: Socialpedagog/coach
Telefon: 0454-81356
E-post: iman.omairat2@karlshamn.se
Kontakter

Anna Rönneholm

Titel: SFI-koordinator
Telefon: 070-2666230
E-post: anna.ronneholm@utb.karlshamn.se
Kontakter

Studie- och yrkesvägledare

Titel: Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0454-81312
E-post: syv.larcenter@utb.karlshamn.se
Kontakter

Anki Johansson

Titel: Assistent
Telefon: 0454-81172
E-post: ann-kristin.johansson2@karlshamn.se
Kontakter

Annika Lindborg

Titel: Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0454-81312
E-post: annika.lindborg@karlshamn.se
Kontakter

Maria Olsson Aasen

Titel: Rektor
Telefon: 0454-81559
E-post: maria.olssonaasen@utb.karlshamn.se
Kontakter

Karmen Björkman

Titel: Projekt och Utvecklingsstrateg Lärcentrum
Telefon: 0454 - 57 46 99
E-post: karmen.bjorkman@karlshamn.se
Kontakter

Ann Nilsson

Titel: Assistent
Telefon: 0454-81560
E-post: ann.nilsson@karlshamn.se