Ansök till kurser

Här hittar du en sammanställning med länkar till ansökan. Observera. Har du skyddad identitet så ska du kontakta Studie- och yrkesvägledare för att ansöka. Är du folkbokförd i en annan kommun behöver du kontakta och ansöka via studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.

Ansök till kurser på grundskolenivå
Grundläggande vuxenutbildning som motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. För dig som behöver komplettera grundskolebetygen.

Ansök till kurser på gymnasienivå
Gymnasial vuxenutbildning ger samma kompetens och behörighet som den treåriga nationella gymnasieskolan. Efter slutförda kurser får du betyg.

Ansök till Yrkesutbildning
Utbildningarna har en tydlig yrkesinriktning och är kopplade till yrken där det finns brist på arbetskraft. För dig som saknar eller vill komplettera gymnasieutbildning.

Ansök till Svenska för invandrare – SFI
För vuxna som saknar grundläggande kunskaper i svenska.

Ansök till Komvux som anpassad utbildning
För studieintresserade vuxna med behov av särskilt stöd.