Att studera på grundläggande vux

Utbildningen är individanpassad. I samband med kursstarten gör din lärare en kartläggning för att se vilken nivå som är lämpligast för dig att starta på. Därefter gör du tillsammans med din lärare en individuell studieplan. Kursstart sker en gång i månaden och du kan välja mellan att studera i grupp eller på distans.