Att studera på gymnasiala vux

Utbildningen är individanpassad vilket innebär att du gör en  övergripande individuell studieplanering tillsammans med din studie- och yrkesvägledare.

I samband med kursstarten gör din lärare en kartläggning för att se vilken nivå som är lämpligast för dig att starta på. Därefter gör du i samråd med din lärare en individuell studieplan. Du läser efter samma ämnesplaner och kurser som gymnasieskolan, men oftast under kortare tid och i flexiblare former. Du kan läsa på heltid eller deltid och välja mellan att studera i grupp eller på distans. Gruppstart sker oftast i januari och augusti, distanskurserna har löpande antagning. Kurser kan komma att strykas på grund av för få sökande. Vårt aktuella kursutbud finns under Utbildningar samt i vår Webbansökan.