Kursstarter och rutiner för antagningar

SFI

SFI har kursstart en gång i månaden i mån av plats. Vid högt söktryck kan du behöva invänta nästa månads antagning.

Lärvux

Lärvux har löpande antagning i mån av plats.

Grundläggande vuxenutbildning

Vi erbjuder kursstart var femte vecka (med undantag för sommar-,  jul- och nyårsveckorna), med fasta tider för studieplanering med läraren veckan innan studiestarten.

Gymnasial vuxenutbildning

Vi erbjuder normalt sett gruppstart två gånger per år – en gång i januari och en gång i augusti. Om du vill vara klar med dina studier i fas med antagningen till högskolan kan du påbörja gruppstudier senast sex veckor efter ordinarie terminsstart. Vid högt söktryck kan gruppstarter öppnas upp även under andra tider.

Distansstudier erbjuds med uppstart var femte vecka. Studierna inleds med ett uppstartsmöte där du får all nödvändig information som behövs för dina studier, möjlighet att träffa läraren mm. Kursen startar sedan normalt sett måndag veckan efter.

Möjlighet till sommarstudier finns i vissa ämnen.

Gymnasial yrkesutbildning

Några av våra yrkesutbildningar har en eller flera gruppstarter utspridda över året och en del av utbildningarna har individuella starter några ggr/år .

Arbetsgång för ansökan till en yrkesutbildning:

  • Boka tid med SYV för samtal.
  • Du ska göra ett studiebesök eller ha ett digitalt möte med utbildningsanordnaren.
  • Gör din ansökan via webbansökan. Leta upp den yrkesutbildning du vill studera, fyll i och skicka in ansökan. Du måste också ladda upp de betygsdokument du har samt skriva ett personligt brev.
  • Rektor fattar sedan beslut om du blir antagen eller ej.
  • Du registreras på den utbildning du blivit antagen till .
  • Antagningsbesked med information om studiestart eller avslag på ansökan skickas ut till den mailadress du uppgav när du gjorde din ansökan.