Individuell studieplan

Den individuella studieplanen sätter ramarna för dina studier.

Studieplanen upprättar du tillsammans med studie- och yrkesvägledaren. När du träffar din lärare i samband med kursstarten gör ni en specifik studieplan för kursen du skall läsa.

Studieplanen innehåller:

  • Mål för dina studier
  • De kurser du ska läsa
  • Antal poäng
  • Start- och slutdatum för dina studier

Ändringar eller avbrott i din studieplan kan innebära förändringar i studiemedel från CSN. Om du gör ett avbrott kan det innebära problem om du i framtiden vill ansöka om studiemedel.