Poäng och studietakt

På den gymnasiala vuxenutbildningen kan du studera i grupp under 20 veckor. Om du väljer att studera på distans studerar du under 5, 10 eller 20 veckor beroende på vald studietakt.

Varje kurs har ett bestämt antal poäng beroende på innehåll och planerad studielängd. När du lägger ihop dina poäng ser du din studieomfattning. 450 poäng på en termin motsvarar heltidsstudier. Generellt sett gäller följande:

Poäng per veckaStudietakt
20100%
1050%
525%

Det finns möjlighet att studera både på heltid och deltid. Heltid motsvarar 40 timmars studier i veckan (tid i skolan + studier hemma).

Läser du på distans motsvarar 100 % fem veckors heltidsstudier per kurs. Det vill säga om du läser två kurser med 100 % studietakt på distans, kommer du att studera totalt 10 veckor. Läser du två kurser med 50 % studietakt kommer du att studera totalt 20 veckor.