Att studera på Lärvux

På särskild utbildning för vuxna studerar du på din egen nivå med särskilt stöd för att stimulera ditt lärande. Tillsammans med din lärare sätter du upp de mål du vill nå inom sökta kurser.  Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att stärka din ställning i arbetslivet och samhällslivet samt främja din personliga utveckling. Du planerar studierna utifrån dina behov, kunskaper, intressen och din förmåga. Undervisningen sker antingen i små grupper eller individuellt.

Lärlingsutbildning inom Särskild utbildning för vuxna – Lärvux

Lärlingsutbildning inom Särskild utbildning för vuxna ger dig en grundläggande yrkesutbildning. Den ger dig också möjligheter att få en ökad arbetslivserfarenhet och att komma närmare arbetsmarknaden. Övervägande del av utbildningen sker på en arbetsplats. Tillsammans med läraren i skolan och handledare på arbetsplatsen planerar du dina studier.