För studieintresserade vuxna med behov av särskilt stöd

Särskild utbildning för vuxna, Lärvux, vänder sig till dig som vill förbättra dina kunskaper på träningsskolenivå, grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå. Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år och har en funktionsnedsättning.