Att studera på SFI

På SFI får lära dig att förstå, tala och skriva svenska och lära dig hur det svenska samhället fungerar. Som nybörjare i svenska kan du börja på olika nivåer beroende på vilken utbildningsbakgrund du har. I samband med ansökan görs en kartläggning för att se vilken nivå som är lämpligast för dig att starta på. Kursstart sker en gång i månaden och du kan välja mellan att studera i grupp på dagtid eller kvällstid.

I undervisningen får du även träna din förmåga att använda olika digitala verktyg såsom Ipad och dator.

Ansökan SFI

Här finns ansökningsblanketten för SFI. Fyll i den och lämna in den till någon av våra studie- och yrkesvägledare eller till vuxenutbildningens expedition i A-huset på Väggaskolan.

Application SFI

Here is the application for SFI, Swedish For Immigrants. Fill it in and hand it in to any of ours counsellors or to the adult education administration in building A at Väggaskolan.