För vuxna som saknar grundläggande kunskaper i svenska

Svenska för invandrare (SFI) är för dig som flyttat till Sverige och behöver lära dig svenska. Du får lära dig att förstå, tala och skriva svenska och lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du är välkommen att söka till SFI från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år om du är folkbokförd i Karlshamn och har ett fullständigt personnummer.

SFI kan kombineras med andra studier eller med arbete.