Så fungerar validering

Om du vill genomföra en validering hos vuxenutbildningen i Karlshamn börjar du med att kontakta en studie- och yrkesvägledare för att boka en tid.

Till mötet med studie- och yrkesvägledaren tar du med dig den dokumentation som du vill ha som underlag till valideringen; till exempel betyg, intyg och olika former av certifieringar. Ta även med en förteckning över dina tidigare studier och eventuell arbetslivserfarenhet.

Studie- och yrkesvägledaren sammanställer dina dokumenterade kunskaper och din kompetens. Om validering ses som en möjlighet, kontaktar studie- och yrkesvägledaren en eller flera lärare som kan arbeta vidare med kartläggning av dina kunskaper.

Processen fortsätter genom att du kommer intervjuas av lärare och genomföra en självskattning av dina kunskaper. Här bedöms om du kan gå vidare i en valideringsprocess. Om bedömningen är att du kan gå vidare med valideringen kommer du att genomföra en mer ingående kartläggning för att visa dina kunskaper och din förmåga genom både teoretiska och/eller praktiska moment. Valideringen äger rum i en utbildningsmiljö och/eller på en arbetsplats. Valideringen sker mot syftet, centrala innehållet och de kunskapskrav som finns för ämnet.

När valideringen är avslutad får du ett skriftligt dokument på dina kunskaper, ett intyg. Om du efter valideringen vill ha ett betyg på dina kunskaper sker det genom en prövning. Du kan då få komplettera de delar du eventuellt saknar enligt syfte, centralt innehåll och kunskapskrav i ämnet.