Prövning

På grund av den pågående Covid-19 pandemin och det fortsatt höga smittläget i Karlshamn, Blekinge kan vi tyvärr inte erbjuda några prövningar.
Så fort vi bedömer det vara säkert ur ett smittspridnings perspektiv kommer vi åter att erbjuda prövningar.

Med vänlig hälsning Maria Olson Aasen, Rektor Vuxenutbildningen i Karlshamns kommun

En prövning är en bedömning av en elevs kunskaper i ett specifikt ämne i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner och ämnesplaner.

En prövning kan bestå av ett eller flera moment. Prövningsformer varierar mellan olika ämnen och kan till exempel bestå av prov och laborationer. Tänk på att vara ute i god tid om prövningen kräver laborationer då det kanske endast finns möjlighet att genomföra dessa laborationer vid ett fåtal tillfällen under året. Prövning genomförs normalt sett på dagtid och vi kan inte garantera att det finns möjlighet till att genomföra prövningen på andra tider.

Kostnaden för en prövning på SFI är 300 kronor och för övriga skolformer 500 kronor. Om du redan är elev vid vuxenutbildningen i Karlshamn och har fått ett IG (icke godkänt) eller F (underkänt) i betyg är prövningen avgiftsfri. Du meddelar själv innan handledningen påbörjats om du inte avser att genomföra prövningen. Om detta görs återbetalar vi avgiften med avdrag för skolans administrativa kostnader med totalt 200 kronor. Avbryter du prövningen efter att eventuell handledning har påbörjats, återbetalas ingen del av prövningsavgiften.