Validering

Validering innebär att vi identifierar, synliggör och dokumenterar din verkliga kompetens.

Valideringsprocessen omfattar kartläggning, bedömning och värdering av dina faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor för att säkerställa vilka kunskaper och kompetenser du har.

Resultatet från validering används för att individanpassa den utbildning som du har tänkt att genomföra. Det kan till exempel innebära att vissa kurser stryks eller att du kan tillgodoräkna dig vissa kursmoment. Valideringen kan leda till ett intyg, betyg eller en certifiering. Den kan också innebära att vi “översätter” ett utländskt betyg, intyg eller certifiering till svenska förhållanden.

Validering är något för dig om du har:

  • Arbetslivserfarenheter men saknar dokumentation, exempelvis intyg och betyg från arbetsgivare
  • Svensk eller utländsk yrkeserfarenhet/utbildning
  • Genomgått utbildning genom arbetet
  • Bedrivit självstudier
  • Skaffat kunskaper genom samhälls- och fritidsengagemang

I Skollagen (SFS 2010:800) står det följande:

”Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”