Att studera på yrkesvux

Utbildningarna har en tydlig yrkesinriktning och är kopplade till yrken där det finns brist på arbetskraft.

Alla utbildningar har delar av utbildningen förlagda till en arbetsplats.

Studierna är flexibla och ska kunna kombineras med andra utbildningsinsatser och arbete samt utformas efter dina behov och förutsättningar.

Utbildningarna arrangeras i samarbete med både privata och offentliga utbildningsanordnare.