För dig som saknar eller vill komplettera gymnasieutbildning

Utbildningen riktar sig till dig som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Även du som har en akademisk gymnasieutbildning kan växla om och skaffa dig en gymnasial yrkesutbildning.

Du är behörig att söka till gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har slutfört en utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning på en gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Gymnasial vuxenutbildning söker du alltid i din hemkommun, det vill säga den kommun du är folkbokförd i. Detta gäller även om du väljer en utbildning som hålls i annan kommun.