Elevskåp

Heltidsstuderande på Vägga vux kan i mån av tillgång få låna ett elevskåp under sin studietid. Tilldelning sker i turordning efter behov som önskemål kommer in och så länge som det finns lediga skåp.

Skåpet måste tömmas innan sommar- och vinteruppehåll och man måste som elev ansöka på nytt varje termin. Kontakta vuxenutbildningens expedition i A-huset på Väggaskolan om du är intresserad av ett elevskåp.