Hitta rätt på skolan

Som besökare är du välkommen till vår expedition i A-huset. Vår verksamhet bedrivs i A-, B-, C-, D-, E- och I-husen. Se bilder på husen nedan.

Bilden visar hus A på Väggaskolan.

Detta är A-huset. Expeditionen finns till höger när du gått in genom den gröna dörren. I denna byggnad finns även Komvux som anpassad utbildning, SFI och Vård- och omsorgsutbildningen.

Bilden visar hus B på Väggaskolan

Detta är B- och C-husen. I denna byggnad finns barnskötarutbildningen, vård- och omsorgsutbildningen, SFI och gymnasiala vux inom IT och ekonomi/administration och samhällskunskap.

Bilden visar D och E-huset

Detta är D- och E-husen. Här inne är det främst de samhälls- och naturvetenskapliga kurserna inom grundläggande och gymnasiala vux som håller till.

Bilden visar hus I på Väggaskolan

Detta är I-huset, även kallat Annexet. Här inne bedrivs främst språk-, matematik- och fysikundervisning på grundläggande och gymnasial nivå tillsammans med vår Arenaverksamhet.

Lärcentrum

Lärcentrum finns på Biblioteksgatan 4, byggnad A, våning 2. Lärcentrum är en plats för dig som studerar och behöver studierum eller tillgång till teknik som krävs för din utbildning.