Olycksfall

Om du skadar dig eller råkar ut för en olycka under skoltid eller på din APL-plats, uppsök omedelbart läkare eller tandläkare.

Anmäl skadan via telefon 0454-30 23 00 eller via e-post: skador02@lansforsakringar.se.

Du behöver också skicka in blanketten FK9210 till Försäkringskassan.