Studentrabatt

Som studerande på vuxenutbildningen är du i de flesta fall berättigad till olika studentrabatter genom till exempel Mecenat.

Kan jag få få studentrabatter via Mecenat?

För att få ett Mecenatkort behöver du vara studerande vid en utbildning som berättigar till studiestöd från CSN. Det innebär att du som studerar inom Lärvux, läser kurser inom grundläggande eller gymnasial nivå eller läser yrkesutbildningar får ett Mecenatkort. Svenska för invandrare – SFI är inte studiestödsberättigande och studerande på SFI får därför inte något Mecenatkort.
Du behöver dock inte ta ut något studiestöd för att få kortet.

Hur beställer jag ett Mecenatkort?

Har du studiestöd från CSN skickas kortet ut automatiskt, annars behöver du själv ansöka om det via Mecenats hemsida. Du behöver ha ett registreringsbetyg från skolan för att kunna skicka in ansökan. Mer information om vilka rabatter som ges finns på Mecenats webbplats.