Studieplatser

Det finns tillgängliga platser att bedriva självstudier om behöver lugn och ro eller tillgång till teknik som krävs för din utbildning.

Lärcentrum

På Lärcentrum finns ett studierum med datorer och bord för självstudier. För att komma in i studierummet krävs det ett passerkort som du kvitterar ut hos oss på Lärcentrum. På bottenvåningen finns det ytterligare sittplatser. Kontakta Lärcentrums assistent för att få ett passerkort. (På grund av Covid-19 så kan vi inte fixa passerkort till nya elever/studenter) Du måste uppvisa ett antagningsbesked från din skola som visar att du läser hos dem. När du har avslutat din utbildning så ska kortet returneras till oss. Se vart Lärcentrum ligger på sidan Hitta rätt på skolan.

Studiearena

Det finns en så kallad studiearena i sal A306 Aulan (Vart ligger den salen?). Här kan du studera, själv eller i grupp, när inte lokalen är bokad. Det finns även ett antal stationära datorer som man kan sitta och jobba med skolarbeten på.  För inloggning till datorerna, eller för att komma in i salen kontakta vuxenutbildnings expedition i Hus A. Se guiden för att Hitta rätt på skolan.

Biblioteket

Som elev på vuxenutbildningen har du tillgång till skolbiblioteket på Väggaskolan. Där kan du få hjälp och handledning när du söker litteratur för dina studier. Det finns även studierum som man kan använda t ex vid grupparbeten eller om man vill arbeta på egen hand i lugn och ro. Biblioteket har öppet de flesta vardagar mellan kl 08:00 – 16:30. Läs mer på Bibliotekets sida på Väggaskolans webbplats, eller se Hitta rätt på skolan för att hitta till biblioteket.