Extra stöd i studierna – Arena

För dig som behöver extra mycket stöd och hjälp i dina studier finns det möjlighet att söka Arena som en orienteringskurs. Arena är vårt namn för det extra stöd i studierna som finns till för våra elever. Om du har arena som en orienteringskurs är det obligatorisk närvaro enligt överenskommelse i din studieplanering. Kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer information och anmälan.

Schema för elever på grundläggande vuxenutbildning

Tisdag

Svenska, svenska som andraspråk, engelska
Tid: 10:15-12:15
Lärare: Susanna Jändel, Mia Midander
Lokal: I106

Onsdag

Svenska, svenska som andraspråk, matematik
Tid: 10:15-12:15
Lärare: Susanna Jändel, Christian Svensson
Lokal: I106

Torsdag

Svenska, svenska som andraspråk, engelska
Tid: 10:15-12:15
Lärare: Mia Midander
Lokal: I106

Se Karta över lokaler och salar

Schema för elever på gymnasial vuxenutbildning

Tisdag

Svenska, svenska som andraspråk
Tid: 10:15-12:15
Lärare: Christian Lind
Lokal: Fjärr

Onsdag

Svenska, svenska som andraspråk, engelska
Tid: 10:15-12:15
Lärare: Anna-Lotta Wolgast
Lokal: Fjärr

Torsdag

Matematik
Tid: 10:15-12:15
Lärare: Christian Svensson
Lokal: Fjärr

Svenska, svenska som andraspråk, engelska
Tid: 10:15-12:15
Lärare: Marie Svensson
Lokal: Fjärr

Fredag

Samhällskunskap, ekonomi
Tid: 10:15-12:15
Lärare: Peter Blomqvist
Lokal: Fjärr