Extra stöd i studierna – Arena

För dig som behöver extra mycket stöd och hjälp i dina studier finns det möjlighet att söka Arena som en orienteringskurs.

Arena är vårt namn för det extra stöd i studierna som finns till för våra elever. Om du har arena som en orienteringskurs är det obligatorisk närvaro enligt överenskommelse i din studieplanering.

Kontakta en studie- och yrkesvägledare för mer information och anmälan.