Avbryta studierna

Det kan av olika anledningar vara så att du behöver avbryta dina studier. Om du till exempel får ett jobb under studietiden, om tiden inte räcker till, en flytt kommer i  vägen eller om du får tillökning i familjen. Anmäl alltid till skolan om du behöver avbryta dina studier.

Fyll i en Anmälan om studieavbrott och lämna till din lärare, studie- och yrkesvägledare eller till vuxenutbildningens expedition i A-huset. Se en karta över Väggaskolans hus och lokaler för att hitta rätt.

Tänk på att! Om du har studiemedel (bidrag och/eller lån) från CSN så tänk på att förändringar i din studieplanering som till exempel ett avbrott, ändrar din studietakt och därmed kan påverka det belopp du får av CSN. Ett avbrott kan också innebära att du kan bli återbetalningsskyldig. Är du osäker, ta kontakt med CSN innan du avbryter dina studier för att få besked hur ett avbrott påverkar dina utbetalningar.