Betyg och intyg

Studerande inom vuxenutbildningen får betyg i varje avslutat kurs förutom i orienteringskurser där intyg istället utfärdas. För att betyg ska kunna sättas krävs ett betygsunderlag som bygger på att du aktivt deltar i de olika kursmomenten som ingår i dina kurser.

Under pågående studier har du rätt att få löpande information av din lärare kring bedömningen av dina studieresultat. Du har också själv en skyldighet att försöka bedöma hur dina studier går, tänka över vilka ytterligare arbetsinsatser som behövs för att du ska nå den betygsnivå som du strävar mot. För varje betygsnivå finns kunskapskrav som talar om vilka kunskaper som krävs för att uppnå respektive betyg.

Beställ ditt betyg

Om du vill få ditt slutbetyg eller din gymnasieexamen  sammanställd och utskriven måste du kontakta studie- och yrkesvägledare minst en månad innan du behöver betyget. Betyget skrivs ut när du har avslutat samtliga dina kurser vid vuxenutbildningen.

Om du vill få enstaka betyg utskrivna kontaktar du en av vuxenutbildningens assistenter.

Samtliga betyg skickas per automatik till UHR, Universitets- och högskolerådet samt till antagning.se.

Behöver du ett intyg om att du studerar för att skicka till arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller din A-kassa?

Vänligen skicka ett mejl med dessa uppgifter till en av våra assistenter eller vid telefonkontakt ha dessa uppgifter tillgängliga.

Namn:

Personnummer: