Frånvaroanmälan

Om du blir sjuk eller stannar hemma för vård av barn eller anhörig anmäler du det till skolans expedition.

För att behålla studiemedlet under din sjukperiod måste Försäkringskassan godkänna det. Detta gäller oavsett om det är enstaka dagar eller en längre sammanhängande period. Det är därför viktigt att du alltid, samma dag som du blir sjuk, meddelar:

  • Försäkringskassan, som i sin tur meddelar CSN
  • Utbildningsanordnaren eller skolan
  • APL-platsen om du har en sådan

Om du är sjuk mer än en vecka

Om du är sjuk mer än en vecka ska du skicka in läkarintyg i original till Försäkringskassan. Kopia ska skickas till utbildningsanordnaren eller skolan och studie- och yrkesvägledaren. När du åter är frisk meddelar du CSN, utbildningsanordnaren eller skolan samt studie- och yrkesvägledaren om du tänker fortsätta dina studier eller göra avbrott. Vid fortsatta studier behöver du eventuellt göra en ny studieplanering. Vid längre tids sjukdom kan CSN ta hänsyn till frånvaron vid bedömning av dina studieresultat.

Vid vård av barn eller anhörig

Vid vård av barn eller anhörig kontaktar du utbildningsanordnaren eller skolan och eventuell APL-platsen om du har någon sådan. Detta behöver du göra första dagen du stannar hemma. Anmäl det även till CSN senast en vecka från och med första vårddagen. Om vårdperioden överstiger sju dagar krävs det ett läkarutlåtande för att du ska kunna behålla ditt studiemedel.