Kursstarter och viktiga datum

Hitta på sidan

Viktiga datum

Maj 2022

23 maj: Kursstart för sommarkurser.

24 maj: Telefontiden till studievägledningen är inställd mellan 08.00-09.00.

26 maj: Telefontiden till studievägledningen är inställd mellan 08.00-09.00 och mellan 13.00-15.00.

27 maj: Telefontiden till studievägledningen är inställd mellan 08.00-09.00.

Juni 2022

21 juni: Sista kompletteringsdag för utbildning på högskola eller universitet.

Juli 2022

12 juli: Första antagningsbesked med svarskrav till utbildning på högskola eller universitet.

22 juli: Sista svarsdag på första antagningsbeskedet till utbildning på högskola eller universitet.

28 juli: Andra antagningsbeskedet till utbildning på högskola eller universitet.

Augusti 2022

29 augusti: Introduktionsmöte för gymnasiala utbildningar på distans. Obligatoriskt att närvara för dig som har sökt en gymnasial utbildning på distans.

September 2022

5 september: Kursstart för gymnasiala utbildningar på distans.

Oktober 2022

3 oktober: Introduktionsmöte för gymnasiala utbildningar på distans. Obligatoriskt att närvara för dig som har sökt en gymnasial utbildning på distans.

10 oktober: Kursstart för gymnasiala utbildningar på distans.

November 2022

7 november: Introduktionsmöte för gymnasiala utbildningar på distans. Obligatoriskt att närvara för dig som har sökt en gymnasial utbildning på distans.

14 november: Kursstart för gymnasiala utbildningar på distans.

Hur ofta har utbildningarna uppstart?

Grundläggande vuxenutbildning (kurser på grundskolenivå)

Vi erbjuder kursstart var femte vecka (med undantag för sommar-,  jul- och nyårsveckorna), med fasta tider för studieplanering med läraren veckan innan studiestarten.

Läs mer om grundläggande vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning (kurser på gymnasienivå)

Vi erbjuder normalt sett gruppstart två gånger per år – en gång i januari och en gång i augusti. Om du vill vara klar med dina studier i fas med antagningen till högskolan kan du påbörja gruppstudier senast sex veckor efter ordinarie terminsstart. Vid högt söktryck kan gruppstarter öppnas upp även under andra tider.

Läs mer om gymnasial vuxenutbildning

Distansstudier

Distansstudier erbjuds med uppstart var femte vecka. Studierna inleds med ett uppstartsmöte där du får all nödvändig information som behövs för dina studier, möjlighet att träffa läraren mm. Kursen startar sedan normalt sett måndag veckan efter.

Läs mer om distansstudier

Gymnasial yrkesutbildning

Några av våra yrkesutbildningar har en eller flera gruppstarter utspridda över året och en del av utbildningarna har individuella starter några gånger per år.

Läs mer om gymnasial yrkesutbildning

Svenska för invandrare – SFI

SFI har kursstart en gång i månaden i mån av plats. Vid högt söktryck kan du behöva invänta nästa månads antagning.

Läs mer om Svenska för invandrare – SFI

Lärvux – behov av särskilt stöd

Lärvux har löpande antagning i mån av plats.

Läs mer om Lärvux – behov av särskilt stöd