Kursstarter och viktiga datum

Hitta på sidan

Viktiga datum

April 2023

3 april: Kursstart för gymnasiala utbildningar på distans.

17 april: Sista dagen att anmälan sig till höstens utbildningar på universitet och högskolor. Anmälan gör du på antagning.se.

Maj 2023

2 maj: Introduktionsmöte för gymnasiala utbildningar på distans (Obligatoriskt att närvara). Observera att mötet är på tisdag klockan 13.00.

8 maj: Kursstart för gymnasiala utbildningar på distans.

Juni 2023

21 Juni: Sista kompletteringsdag till ansökan för de som har sökt en utbildning på universitet eller högskola,

Juli 2023

12 juli: Första antagningsbesked med svarskrav för de som har sökt en utbildning på universitet eller högskola.

21 juli: Sista svarsdag för de som har sökt en utbildning på universitet eller högskola.

27 juli: Andra antagningsbesked för de som har sökt en utbildning på universitet eller högskola.

Hur ofta har utbildningarna uppstart?

Grundläggande vuxenutbildning (kurser på grundskolenivå)

Vi erbjuder kursstart var femte vecka (med undantag för sommar-,  jul- och nyårsveckorna), med fasta tider för studieplanering med läraren veckan innan studiestarten.

Läs mer om grundläggande vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning (kurser på gymnasienivå)

Vi erbjuder gruppstarter flera gånger under året.

Läs mer om gymnasial vuxenutbildning

Distansstudier

Distansstudier erbjuds med uppstart var femte vecka. Studierna inleds med ett kort digitalt informationsmöte där du får all nödvändig information som behövs för dina studier. Kursen startar sedan normalt sett måndag veckan efter.

Läs mer om distansstudier

Gymnasial yrkesutbildning

Några av våra yrkesutbildningar har en eller flera gruppstarter utspridda över året och en del av utbildningarna har individuella starter några gånger per år.

Läs mer om gymnasial yrkesutbildning

Svenska för invandrare – SFI

SFI har kursstart en gång i månaden i mån av plats. Vid högt söktryck kan du behöva invänta nästa månads antagning.

Läs mer om Svenska för invandrare – SFI

Lärvux – behov av särskilt stöd

Lärvux har löpande antagning i mån av plats.

Läs mer om Lärvux – behov av särskilt stöd