Kursstarter och viktiga datum

Hitta på sidan

Viktiga datum

Augusti 2022

22 augusti: Höstens gruppstudier startar klockan 10:00 och pågår till 16:00 med ett digitalt upprop och introduktionsföreläsningar där du kommer att få allmän information.

29 augusti: Introduktionsmöte för gymnasiala utbildningar på distans. Obligatoriskt att närvara för dig som har sökt en gymnasial utbildning på distans.

September 2022

5 september: Kursstart för gymnasiala utbildningar på distans.

Oktober 2022

3 oktober: Introduktionsmöte för gymnasiala utbildningar på distans. Obligatoriskt att närvara för dig som har sökt en gymnasial utbildning på distans.

10 oktober: Kursstart för gymnasiala utbildningar på distans.

November 2022

7 november: Introduktionsmöte för gymnasiala utbildningar på distans. Obligatoriskt att närvara för dig som har sökt en gymnasial utbildning på distans.

14 november: Kursstart för gymnasiala utbildningar på distans.

Hur ofta har utbildningarna uppstart?

Grundläggande vuxenutbildning (kurser på grundskolenivå)

Vi erbjuder kursstart var femte vecka (med undantag för sommar-,  jul- och nyårsveckorna), med fasta tider för studieplanering med läraren veckan innan studiestarten.

Läs mer om grundläggande vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning (kurser på gymnasienivå)

Vi erbjuder normalt sett gruppstart två gånger per år – en gång i januari och en gång i augusti. Om du vill vara klar med dina studier i fas med antagningen till högskolan kan du påbörja gruppstudier senast sex veckor efter ordinarie terminsstart. Vid högt söktryck kan gruppstarter öppnas upp även under andra tider.

Läs mer om gymnasial vuxenutbildning

Distansstudier

Distansstudier erbjuds med uppstart var femte vecka. Studierna inleds med ett uppstartsmöte där du får all nödvändig information som behövs för dina studier, möjlighet att träffa läraren mm. Kursen startar sedan normalt sett måndag veckan efter.

Läs mer om distansstudier

Gymnasial yrkesutbildning

Några av våra yrkesutbildningar har en eller flera gruppstarter utspridda över året och en del av utbildningarna har individuella starter några gånger per år.

Läs mer om gymnasial yrkesutbildning

Svenska för invandrare – SFI

SFI har kursstart en gång i månaden i mån av plats. Vid högt söktryck kan du behöva invänta nästa månads antagning.

Läs mer om Svenska för invandrare – SFI

Lärvux – behov av särskilt stöd

Lärvux har löpande antagning i mån av plats.

Läs mer om Lärvux – behov av särskilt stöd