Prov och tentamen för dig som studerar på distans eller vid andra lärosäten

Som distansstudent hos våra externa utbildningsanordnare eller på något annat lärosäte har du möjlighet att göra dina prov eller tentamen på Lärcentrum.

Vuxenutbildningen tar emot studenter från en rad olika högskolor och universitet och har sedan en tid tillbaka ett samarbete med Kemiska institutionen vid Umeå universitet och Mittuniversitetet gällande tentamen för studenter därifrån. Vi tar emot oavsett om vi har egna studenter som ska skriva den dagen eller inte.

Vilka tider kan man skriva tentamen?

Du kan skriva tentamen måndag-torsdag mellan klockan 08:00-17:00 (tentan måste sluta klockan 17.00) samt fredag mellan 08.00-14.00. Vi tar inte emot på kvällstid mellan klockan 14:00-19:00 eller på helger . Har du en så kallad ”kvällstenta” så kan du kolla med din skola om du får skriva den hos oss mellan klockan 12:00-17:00.

Så här bokar du tentamen

Steg 1. Kontakta Lärcentrum för att kolla om det går att skriva tentamen den dagen. Skicka e-post till arne.karlsson@karlshamn.se och ange tid och datum för tentamen, vilken skola du läser på samt om du är folkbokförd i Karlshamns kommun eller inte. För personer som inte är folkbokförda i Karlshamn Kommun så debiteras en tentamensavgift på 500 kronor/tentamen och person.

Steg 2. Om du studerar på ett annat lärosäte och fått OK från Lärcentrum att skriva tentan det datumet så måste du även kontakta ditt lärosäte för att anmäla vart du vill skriva din tenta.

Steg 3. Om du inte är folkbokförd i Karlshamns Kommun så ska du göra följande:

  1. Fyll i blanketten Anmälan till tentamen.
  2. Skicka in blanketten till Vuxenutbildningen i Karlshamn. Adress står på blanketten.
  3. Betala 500 kronor till det bankgiro som står i blanketten.
  4. När du sen kommer hit för att skriva tentan så måste du ha med ett kvitto eller annat som visar att avgiften är betald. Annars så får du inte skriva.

För dig som läser matematik 1 – 5, engelska 5 – 6, svenska 1, svenska som andraspråk 1, svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 på arena utbildning (Exlearn Education) och vill göra ett nationellt prov så ska du kontakta Lärcentrums assistent via e-post för att boka in en tid. Provet är i pappersform och inte digitalt.

Kontakta Lärcentrums assistent minst 2 veckor innan kursslut så du hinner göra provet och få det bedömt av läraren. Skriv också i e-postmeddelandet att det är ett nationell prov du vill göra.

Observera att till engelska 6 finns det ett förberedelsematerial som du ska ha en vecka innan provet.

Observera att nationella proven och prövningarna görs på vardagar (Måndag till Fredag) mellan klockan 08.00 och 16.00.