Validering och prövning

Validering innebär en strukturerad bedömning och värdering av kunskaper och kompetenser som en person fått genom till exempel studier eller samhällsliv och arbetsliv. Efter en validering ska eleven ha möjlighet att få skriftlig dokumentation över sina kunskaper och kompetenser, men valideringen i sig leder inte till betyg. För att eleven ska kunna få betyg måste hen genomgå en prövning, det vill säga få sina kunskaper bedömda i förhållande till kunskapskraven i kursplaner eller ämnesplaner. När eleven har genomfört en prövning får hen ett betyg.

Validering är något för dig om du har:

 • Arbetslivserfarenheter men saknar dokumentation, exempelvis intyg och betyg från arbetsgivare.
 • Svensk eller utländsk yrkeserfarenhet/utbildning.
 • Genomgått utbildning genom arbetet.
 • Bedrivit självstudier.
 • Skaffat kunskaper genom samhälls- och fritidsengagemang.

Valideringsprocessen omfattar kartläggning, bedömning och värdering av dina faktiska kunskaper, färdigheter och förmågor för att säkerställa vilka kunskaper och kompetenser du har.

Resultatet från validering används för att individanpassa den utbildning som du har tänkt att genomföra. Det kan till exempel innebära att vissa kurser stryks eller att du kan tillgodoräkna dig vissa kursmoment.

Valideringen kan leda till ett intyg, betyg eller en certifiering. Den kan också innebära att vi “översätter” ett utländskt betyg, intyg eller certifiering till svenska förhållanden.

Boka tid

Om du vill genomföra en validering hos vuxenutbildningen i Karlshamn börjar du med att kontakta en studie- och yrkesvägledare för att boka en tid.

Till mötet med studie- och yrkesvägledaren tar du med dig den dokumentation som du vill ha som underlag till valideringen; till exempel betyg, intyg och olika former av certifieringar. Ta även med en förteckning över dina tidigare studier och eventuell arbetslivserfarenhet.

Studie- och yrkesvägledaren sammanställer dina dokumenterade kunskaper och din kompetens. Om validering ses som en möjlighet, kontaktar studie- och yrkesvägledaren en eller flera lärare som kan arbeta vidare med kartläggning av dina kunskaper.

Processen fortsätter genom att du kommer intervjuas av lärare och genomföra en självskattning av dina kunskaper. Här bedöms om du kan gå vidare i en valideringsprocess. Om bedömningen är att du kan gå vidare med valideringen kommer du att genomföra en mer ingående kartläggning för att visa dina kunskaper och din förmåga genom både teoretiska och/eller praktiska moment. Valideringen äger rum i en utbildningsmiljö och/eller på en arbetsplats.

När valideringen är avslutad får du ett skriftligt dokument på dina kunskaper, ett intyg. Om du efter valideringen vill ha ett betyg på dina kunskaper sker det genom en prövning.

Prövning

En prövning innebär att du visar kunskaper motsvarande det centrala innehållet i hela kursen Du bedöms utifrån betygskriterier för kursen. En prövning kan ha flera bedömningstillfällen med flera olika examineringsformer. I kurser med laborativa moment måste du genomföra laborationer på skolan och planera dem tillsammans med läraren i god tid.

Här nedan är ett exempel på en prövning för en kurs:

Moment 1: Läsförståelseprov, 120 minuter. Provet genomförs efter samråd med läraren.

Moment 2: Skriftligt prov, 180 minuter. Provet genomförs efter samråd med läraren.

Moment 3: Muntlig presentation, 5-7 minuter om specifikt ämne. Tid för redovisning bestäms i samråd med läraren.

Moment 4: Läsning av anvisad litteratur för att sedan skriva en text med anknytning till ämnet. Texten skrivs hemma och lämnas in efter datum bestämt i samråd med läraren.

Anmälan till prövning

Anmälan kan ske hela året, men genomförande av prövning begränsas till två längre perioder.

Period 1: 12/2-17/5 med sista ansökningsdag den 29/3 2024.

Period 2: 15/9-15/11 med sista ansökningsdag den 29/9 2023.

 1. Lämna in en Anmälan till prövning via denna blankett. Skicka in den via e-post eller lämna blanketten i vuxenutbildningens expedition i A-huset. Se Hitta rätt på skolan för att se vart det ligger.
 2. Avvakta besked om vi har möjlighet att erbjuda prövning i önskad kurs. Om din prövning beviljas betalar du in 500 kr per kurs till bankgiro 991-1777. För prövning på SFI och kurser på grundläggande nivå är avgiften 300 kronor. Prövningsavgift skall vara inbetalad senast tre dagar efter besked om beviljad prövning. För att skynda på handläggningstid av betalning kan kvitto på betalning mailas till carina.hockerstrand@karlshamn.se.
 3. När betalning är registrerad kommer skolan att inom preliminärt två veckor kontakta dig för att planera genomförande av prövning.

Mer information finns på skolverkets sida under vilka avgifter får tas ut i samband med provning.

Avgift får inte tas ut för

 • En elev inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå som har fått betyget F på den kurs prövningen gäller.
 • Den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning inte har nått upp till nivån för betyget E.
 • Den som efter avslutad kurs inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) eller motsvarande utbildning för den som har rätt att delta i sådan utbildning inte har nått upp till nivån för betyget E.

Återbetalning av prövningsavgiften

Avgiften betalas endast tillbaka om skolan inte har möjlighet att erbjuda dig att genomföra prövningen.