NO-ämnen

Biologi – 150 poäng

Kursinnehåll

Kursen ger en bra grund för att sedan kunna fortsätta läsa naturvetenskapliga kurser på gymnasienivå. Den kan också vara intressant om du vill veta mer om naturen och människan. Kursen ger en allmänorienterande bild inom det naturvetenskapliga området, med fokus poå biologiska frågor. Undervisningen bygger på både teori och praktiska moment.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning.

Fysik – 150 poäng

Kursinnehåll

Kursen ger en bra grund för att sedan kunna fortsätta läsa naturvetenskapliga kurser på gymnasienivå. Den kan också vara intressant om du vill veta mer om fysiken man träffar på i vardagen. Kursen ger en allmänorienterande bild inom det naturvetenskapliga området, med fokus på fysikaliska frågor. Undervisningen bygger på både teori och praktiska moment.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning.

Kemi – 150 poäng

Kursinnehåll

Kursen ger en bra grund för att sedan kunna fortsätta läsa naturvetenskapliga kurser på gymnasienivå. Den kan också vara intressant om du vill veta mer om kemin man träffar på i vardagen. Kursen ger en allmänorienterande bild inom det naturvetenskapliga området, med fokus på kemiska frågor. Undervisningen bygger på både teori och praktiska moment.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning.