Språk

Engelska – 600 poäng

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser som alla bygger på varandra. Man kan börja i alla delkurser, men det är dina förkunskaper och förutsättningar som bestämmer vilken nivå som är bäst lämpad för just dig. Undervisningen syftar till att du som elev utvecklar kunskaper i engelska språket och om områden och sammanhang där engelskan används. I denna kurs får du möjlighet till att öva på använda språket i funktionella och meningsfulla situationer för att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Du får läsa olika typer av texter, såsom sakprosa och skönlitteratur och öva på att bland annat argumentera och diskutera. Kursen ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att se och förstå språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter elevens önskemål och i viss mån antalet sökande.

Svenska – 700 poäng

Kursinnehåll

Kursen består fyra delkurser som alla bygger på varandra. Man kan börja i alla delkurser, men det är dina förkunskaper och förutsättningar som bestämmer vilken nivå som är bäst lämpad för just dig. Undervisningen syftar till att du som elev utvecklar kunskaper i och om svenska språket. I denna kurs får du öva på din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift. Du får läsa olika typer av texter, såsom sakprosa och skönlitteratur och öva på att bland annat argumentera och diskutera. Kursen ger dig möjligheten utveckla din förmåga att se och förstå språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter elevens önskemål.

Svenska som andraspråk – 700 poäng

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser som alla bygger på varandra. Man kan börja i alla delkurser, men det är dina förkunskaper och förutsättningar som bestämmer vilken nivå som är bäst lämpad för just dig. Undervisningen syftar till att du som elev utvecklar kunskap i och om svenska språket. Dessutom syftar undervisningen till att stärka din tilltro på din egen språkliga och kommunikativa förmåga. I denna kurs får du möta olika typer av texter, såsom sakprosa och skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen och öva på att bland annat argumentera och diskutera. Kursen ger dig möjligheten utveckla din förmåga att se och förstå språkliga strukturer och följa språkliga normer, uttal, ord och begrepp och hur språket varierar beroende på sociala sammanhang och medier.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.