Ansök – gymnasienivå

Gymnasial vuxenutbildning ger samma kompetens och behörighet som den treåriga nationella gymnasieskolan. Du ansöker genom att gå in på vår webbansökan och skapar ett konto med bank-id. Se manual för hur man ansöker.
See manual in english

Är du folkbokförd i en annan kommun behöver du kontakta och ansöka via studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun.

Observera. Har du skyddad identitet ska du inte använda webbansökan utan kontakta Studie- och yrkesvägledare för att få hjälp.