Data/IT

Här presenteras de kurser som du kan söka inom data/IT.

Datorteknik 1a – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen ska ge färdigheter i datorsystems uppbyggnad, komponenter, kringutrustning, grunderna i OSI-modellen, program, terminologi, rutiner för säkerhetskopiering och virusskydd samt ESD-säker hantering av komponenter. Vidare skall man kunna installera och konfigurera applikationsprogram, datorer i ett befintligt nätverk samt installera kringutrustning i ett nätverk. Avslutningsvis skall man kunna planera, montera, konfigurera och driftsätta datorsystem.

Studieform

Kursen ges endast i form av självstudier på distans.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, laborationer, praktiskt arbete och skriftliga prov.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav, men du bör ha viss datorvana innan du läser kursen.

Ger behörighet till

Efter att ha läst Datorteknik 1a är du behörig att läsa Datorsamordning och support, Digital kommunikationsteknik, Industriell informationsteknik, Multimediasystem och Administration av nätverks- och serverutrustning. Kursen är till för dig som vill ha en yrkesinriktad examen.

Utrustningskrav för distansstuderande

Labbdator med Windows 7 eller nyare. Datorn måste ha ett trådlöst nätverkskort. Det behövs även en trådlös router och en skrivare. Har du inte tillgång till denna utrustning kan du inte fullfölja kursen.

Datorteknik 1b – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i hur datorsystem är uppbyggda och hur de arbetar, grunderna i OSI-modellen, användning av programvara, terminologi, rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd. Vidare skall man kunna installera, konfigurera och driftsätta datorsystem, administrera behörigheter och lösenord. Avslutningsvis skall man kunna konfigurera datorer och installera kringutrustning i ett befintligt nätverk.

Studieform

Kursen ges endast i form av självstudier på distans.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, laborationer, praktiskt arbete och skriftliga prov.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav, men du bör ha viss datorvana innan du läser denna kurs.

Ger behörighet till

Efter att ha läst Datorteknik 1b är du behörig att läsa Datorsamordning och support och Administration av nätverks- och serverutrustning. Kursen är till för dig som vill ha en ämnesinriktad/högskoleinriktad examen.

Utrustningskrav för distansstuderande

Labbdator med Windows 7 eller nyare. Datorn måste ha ett trådlöst nätverkskort. Det behövs även en trådlös router och en skrivare. Har du inte tillgång till denna utrustning kan du inte fullfölja kursen.

Dator- & nätverksteknik – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i att bygga, installera och konfigurera hård- och mjukvara samt nätverk. Kursen skall även ge insikt i vilka protokoll som används, vilka processortyper som finns, vilka användningsområden de har och olika former av lagringsmedier. Man skall vara väl förtrogen med vanligt förekommande termer inom IT-området och förstå vad de innebär. Vidare skall man känna till interna och externa bussar, hur säkerhetskopiering fungerar, kunna säkra upp en dator och felsöka både datorer och nätverk.

Studieform

Kursen ges endast i form av självstudier på distans.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, laborationer, praktiskt arbete och skriftliga prov.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav, men du bör ha viss datorvana innan du läser kursen.

Ger behörighet till

Efter att ha läst Dator- och nätverksteknik är du behörig att läsa Digital kommunikationsteknik.

Utrustningskrav för distansstuderande

Labbdator som du kan installera Windows 7 (eller nyare version) & Linux och formatera hårddiskar med mera på. Du behöver även ha tillgång till en router och en switch som stödjer VLAN. Har du inte tillgång till denna utrustning kan du inte fullfölja kursen.

Information och kommunikation 1 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i att skapa affärsdokument, utformning av dokumentmallar, mötesteknik, användning av standardprogram så som ordbehandling (t ex Word), kalkylering (t ex Excel) och presentationsprogram (t ex Powerpoint). Kursen innehåller också grundläggande IT-kunskap, Windowshantering, grundläggande IT-säkerhet och enkel bildbehandling. Vidare skall man känna till rådande lagstiftning inom ämnesområdet, ergonomi och arbetsmiljö samt kunna göra både muntliga och skriftliga presentationer samt att man skall kunna söka information på bland annat Internet och kunna använda olika sociala medier.

Studieform

Kursen ges endast i form av självstudier på distans.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och skriftliga prov.

Ger behörighet till

Information och kommunikation 2, Intern- och extern kommunikation och Programhantering.

Utrustningskrav för distansstuderande

Dator med Windows 7 och Microsoft Office 2010 eller senare. Har du inte tillgång till detta går vissa av övningarna att göra med Open Office eller Libre Office. Möjlighet finns att göra övriga uppgifter på skolans datorer.

Information och kommunikation 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i att använda sociala medier som forum för kommunikation med användare genom text, bild eller ljud. Man skall även kunna designa och utforma en enklare webbplats och viss fördjupning i Microsoft Office. Man skall kunna upprätta, använda och underhålla en databas, skapa formulär för enkäter och undersökningar, känna till hur datalagring och datasäkerhet fungerar, ha kunskap om miljö- och säkerhetsaspekter, ergonomi och etik inom verksamhetsområdet. Man lär sig även grunderna i Visma eEkonomi.

Studieform

Kursen ges endast i form av självstudier på distans.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, muntliga presentationer och skriftliga prov.

Förkunskapskrav

Information och kommunikation 1.

Utrustningskrav för distansstuderande

Dator med Windows 7 och Microsoft Office 2010 eller senare. Har du inte tillgång till detta går vissa av övningarna att göra med Open Office eller Libre Office. Möjlighet finns att göra övriga uppgifter på skolans datorer. Du behöver även ha ett Facebookkonto.

Nätverksteknik – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i att installera och konfigurera ett serveroperativsystem, känna till de komponenter som finns i ett nätverk samt hur de fungera, olika filsystem och hur information lagras i olika operativsystem. Vidare skall man kunna administrera katalogtjänster, känna till inloggnings- och säkerhetsregler, kontohantering, rättighets- och säkerhetssystem samt säkerhetskopiering och skydd mot datorhaveri.

Studieform

Kursen läses på distans med studiehandledning och enbart några närvaroträffar.

Examinering

Kursbetyg grundar sig på både inlämningsuppgifter, laborationer och skriftliga prov. Obligatoriska moment på plats i skolan kan förekomma.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav men du bör vara väldigt datorvan och känna till grundläggande datorterminologi.

Ger behörighet till

Nätverksadministration, nätverkssäkerhet och nätverksteknologier.

Utrustningskrav för distansstuderande

Två datorer att installera Windows 2008 på. Tre övriga datorer att ansluta till nätverket. En switch med nödvändigt kablage samt någon form av backuputrustning som t ex en bandstation. Du behöver även ha en skrivare. Har du inte tillgång till detta kan du inte slutföra kursen. Det går även bra med virtuella datorer i stället för fysiska.

Programmering 1 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen skall ge färdigheter i att skriva sekventiell programmering genom kännedom om strukturer, syntax och regler inom valt programmeringsspråk. Man skall känna till kontrollstrukturer som sekvens, selektion och iteration, kunna skapa flödesscheman och kunna grunderna för att skapa klasser, objekt, sorterings- & sökalgoritmer. Man skall kunna implementera olika datastrukturer, t ex vektorer, fält och listor, felsöka källkod och olika variabler och konstanters synlighet och livslängd. Man skall även förstå sambandet mellan dator och program, från källkod till kompilering. Kursen ges i WScript, JavaScript och Java och kräver en Windowsdator.

Studieform

Kursen ges endast i form av självstudier på distans.

Examinering

Examinering sker genom inlämningsuppgifter, skriftligt prov och ett programmeringsprojekt.

Förkunskapskrav

Kursen har inga förkunskapskrav, men du bör vara van vid att använda en dator, förstå datortermer och ha lätt för att lära dig abstrakta saker innan du läser denna kurs. Du bör ha gedigna matematikkunskaper, motsvarande minst Matematik 2/B.

Ger behörighet till

Programmering 2 och Industriell programmering.

Utrustningskrav för distansstuderande

Windowsdator med Sun JDK.