Matematik

Sökbara kurser inom matematik

Förberedande kurs i matematik

Kursinnehåll

Om det var länge sedan du läste matematik och önskar friska upp tidigare kunskaper inför dina studier i matematik rekommenderas du att läsa denna kurs. Kursen är förberedande för gymnasiala studier i Matematik 2a/2b/2c eller Matematik 3b/3c och innehåller repetitionsmaterial.

Studieform

Kursen läses i grupp. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Matematik 1a/1b/1c – 100 poäng

Kursinnehåll

Kurserna bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursinnehåll är tal i vardag och yrkesliv, algebra, procent, samband och funktioner, statistik och sannolikhet, trigonometri och vektorer, geometri.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Matematik 2a/2b/2c – 100 poäng

Kursinnehåll

Kurs 2a bygger på kursen matematik 1a, kurs 2b bygger på kursen matematik 1b och kurs 2c bygger på kursen matematik 1c. Kurserna innehåller konjugat- och kvadreringsreglerna, andragradsfunktioner, rotekvationer, logaritmer och exponentialfunktioner, topptriangel- och transversalsatsen, randvinkel och medelpunktsvinklar, likformighet, koordinatgeometri, funktionslära, andragradsfunktioner, linjära ekvationssystem, statistik, trigonometri och logik.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Matematik 3b/3c – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen 3b bygger på kursen matematik 2a eller 2b. Kursen 3c bygger på kursen matematik 2a eller 2c. Kurserna innehåller beräkning av polynom, rationella uttryck, mer om funktioner, förändringshastigheter, gränsvärden, derivatans definition, deriveringsregler, extremvärden, teckenschema och andraderivata, integraler, primitiv funktion, trigonometri eller talföljder och summor.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Matematik 4 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen bygger på kursen matematik 3b eller 3c. Kursen innehåller mer trigonometri, fler deriveringsregler: produkt-, kvot- och kedjeregeln, lösning av olika polynomekvationer, faktorsatsen och polynomdivision och komplexa tal.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Matematik 5 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen bygger på kursen matematik 4. Kursen innehåller mer om differentialekvationer, mängdlära och operatorer på mängder, kombinatorik, kongruens, talföljder, rekursion, bevis och talbaser.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.