Matematik

Sökbara kurser inom matematik

Matematik 1a/1b/1c – 100 poäng

Kursinnehåll

Kurserna bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursinnehåll är användning av de fyra räknesätten, potenser, ekvationer, uttryck, linjära olikheter, procent, promille, ppm, olika funktioner, enkel geometri, statistik, sannolikhetslära och trigonometri.

Matematik 2a/2b/2c – 100 poäng

Kursinnehåll

Kurs 2a bygger på kursen matematik 1a, kurs 2b bygger på kursen matematik 1b och kurs 2c bygger på kursen matematik 1c. Kurserna innehåller konjugat- och kvadreringsreglerna, andragradsfunktioner, introduktion till komplexa tal, rotekvationer, logaritmer och exponentialfunktioner, topptriangel- och transversalsatsen, randvinkel och medelpunktsvinklar, likformighet, koordinatgeometri, funktionslära, räta linjens ekvation, andragradsfunktioner, linjära ekvationssystem, statistik, trigonometri och logik.

Matematik 3b/3c – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen 3b bygger på kursen matematik 2a eller 2b. Kursen 3c bygger på kursen matematik 2a eller 2c. Kurserna innehåller beräkning av polynom, rationella uttryck, mer om funktioner, förändringshastigheter, gränsvärden, derivatans definition, deriveringsregler, extremvärden, teckenschema och andraderivata, integraler, primitiv funktion, trigonometri eller talföljder och summor.

Matematik 4 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen bygger på kursen matematik 3b eller 3c. Kursen innehåller mer trigonometri, fler deriveringsregler: produkt-, kvot- och kedjeregeln, differentialekvationer, lösning av olika polynomekvationer, faktorsatsen och polynomdivision och komplexa tal.

Matematik 5 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen bygger på kursen matematik 4. Kursen innehåller mer om differentialekvationer, mängdlära och operatorer på mängder, kombinatorik, kongruens, talföljder, rekursion, induktionsbevis och grafteori.