Naturvetenskap

Sökbara kurser inom naturvetenskap

Biologi 1 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen ska ge en djupare kunskap inom framförallt områdena ekologi, genetik och evolution. Vi kommer att studera från det lilla, som DNA:t inne i cellkärnan, till det stora, nämligen hela jordklotet. Att se samspelet i naturen och förstå de drivande mekanismerna i våra ekosystem kan hjälpa oss förstå hur förändringar påverkar oss och vår omgivning. Genetik och gentekniken är forsknings-områden som gått framåt starkt på senare år och vi kommer att lära oss grunderna för att sedan kunna diskutera möjligheter och risker med denna nya teknik.

Studieform

Kursen ges endast i form av självstudier på distans. Obligatoriska moment kan förekomma på skolan (skrivningar mm).

Biologi 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen bygger på biologi 1 och ska ge en fördjupad kunskap om hur organismer fungerar. Vi kommer titta på hur livscyklerna hos olika organismer ser ut och hur olika organismer fungerar, allt från små bakterier till växter och djur. Vi kommer lägga stor vikt vid att förstå vad som sker inne i celler och hur virus fungerar. Då är det också enklare att sedan förstå hur våra organ fungerar, samspelar och regleras.

Studieform

Kursen läses mestadels på distans men med några obligatoriska moment på plats på skolan (både laborationer och skrivningar). Antalet varierar något mellan olika kurser. Det finns också möjlighet till studiehandledning och att genomföra fler praktiska moment än de obligatoriska på skolan.

Fysik 1a – 150 poäng

Kursinnehåll

I kursen fysik 1a sätts fysikaliska begrepp och exempel samman för att beskriva vår omvärld. Kursen behandlar följande områden: rörelse och krafter, energi, strålning inom medicin och teknik, klimat- och väderprognoser. En viktig del av kursen är laborationer som innebär att lära sig att planera och därefter praktiskt pröva fysikaliska modeller samt att tolka och redovisa resultaten.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans.. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Fysik 1b1 – 100 poäng

Kursinnehåll

I kursen fysik 1b1 sätts fysikaliska begrepp och exempel samman för att beskriva vår omvärld. Kursen behandlar följande områden: rörelse och krafter, energi och energiresurser. En viktig del av kursen är laborationer som innebär att lära sig att planera och därefter praktiskt pröva fysikaliska modeller samt att tolka och redovisa resultaten.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Fysik 1b2 – 50 poäng

Kursinnehåll

I kursen fysik 1b2 sätts fysikaliska begrepp och exempel samman för att beskriva vår omvärld. Kursen behandlar följande områden: rörelse och krafter, energi och energiresurser, strålning inom medicin och teknik, klimat- och väderprognoser. En viktig del av kursen är laborationer som innebär att lära sig att planera och därefter praktiskt pröva fysikaliska modeller samt att tolka och redovisa resultaten.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Fysik 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen fysik 2 bygger vidare på fysik 1a. Här breddas och fördjupas kunskapen av de fysikaliska begreppen inom rörelse och krafter samt nya begrepp införs såsom till exempel elektromagnetism. Kursen tar upp vågor och signaler, universums utveckling och struktur. I kursen ingår även planering och genomförande av laborationer samt tolkning och redovisning av resultaten.

Studieform

Kursen kan läsas i grupp eller på distans. Studieform anpassas i samråd med lärare efter era önskemål och i viss mån antalet sökande.

Kemi 1 – 100 poäng

Kursinnehåll

Här får du lära dig det kemiska språket och hur periodiska systemet är uppbyggt. Du får också studera olika kemiska bindningar och kemiska reaktioner. Du gör kemiska beräkningar och skriver reaktionsformler. En mycket viktig del av kursen är laborationerna som gör att du får testa en hel del av teorin i praktiken.

Studieform

Kursen läses mestadels på distans men med några obligatoriska moment på plats på skolan (både laborationer och skrivningar). Antalet varierar något mellan olika kurser. Det finns också möjlighet till studiehandledning och att genomföra fler praktiska moment än de obligatoriska på skolan.

Kemi 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen bygger på kemi 1 och låter dig vidareutveckla dina laborativa färdigheter och lära dig mer om olika analysmetoder. Du fördjupar dina kunskaper från kurs 1 samtidigt som kursen innehåller en del nya områden som kemisk jämvikt, organisk kemi och biokemi.

Studieform

Kursen läses mestadels på distans men med några obligatoriska moment på plats på skolan (både laborationer och skrivningar). Antalet varierar något mellan olika kurser. Det finns också möjlighet till studiehandledning och att genomföra fler praktiska moment än de obligatoriska på skolan.

Naturkunskap 1b – 100 poäng

Kan delas upp i:

Naturkunskap 1a1 – 50 poäng

Naturkunskap 1a2 – 50 poäng

Kursinnehåll

Har du inte läst så mycket naturvetenskap tidigare är detta en utmärkt kurs att börja med. Kursen ger en allmänorienterande bild inom det naturvetenskapliga området, men framförallt tar den upp hållbar utveckling, bioteknik, hälsa och livsstil. Undervisningen bygger både på teori och praktiska moment.

Studieform

Kursen läses mestadels på distans men med några obligatoriska moment på plats på skolan (både laborationer och skrivningar). Antalet varierar något mellan olika kurser. Det finns också möjlighet till studiehandledning och att genomföra fler praktiska moment än de obligatoriska på skolan.

Naturkunskap 2 – 100 poäng

Kursinnehåll

Kursen bygger på naturkunskap 1b eller naturkunskap 1a2. Här fördjupar vi oss inom naturvetenskapen. Vi kommer lära oss mer om kemi, människokroppen och evolution.

Studieform

Kursen läses mestadels på distans men med några obligatoriska moment på plats på skolan (både laborationer och skrivningar). Antalet varierar något mellan olika kurser. Det finns också möjlighet till studiehandledning och att genomföra fler praktiska moment än de obligatoriska på skolan.

Naturvetenskapligt basår

På Vägga vuxenutbildning har du möjlighet att läsa en naturvetenskaplig bastermin och ett basår. Du breddar din behörighet och kan ansöka till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på universitet och högskola om du uppfyller övriga behörighetskrav.
Kemi 1 och biologi 1 erbjuds under höstterminen och kemi 2 och biologi 2 under vårterminen. De övriga kurserna, såsom matematik 3 b/c, matematik 4 och fysik 1 och fysik 2, startar både höst- och vårterminen. Kurserna kan kombineras med andra ämnen såsom data, ekonomi och språk. Basterminen och basåret ger dig möjlighet att koncentrerat studera hos oss och få handledning upp till sex timmar i veckan, utöver ordinarie lektionstid. Genom dina studier hos oss övar du din studieteknik och du förbereds för dina universitet- eller högskolestudier.