Lärvux – behov av särskilt stöd

Särskild utbildning för vuxna, Lärvux, vänder sig till dig som vill förbättra dina kunskaper på träningsskolenivå, grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå. Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år och har en funktionsnedsättning. 

På särskild utbildning för vuxna studerar du på din egen nivå med särskilt stöd för att stimulera ditt lärande. Tillsammans med din lärare sätter du upp de mål du vill nå inom sökta kurser.  Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att stärka din ställning i arbetslivet och samhällslivet samt främja din personliga utveckling.

Du planerar studierna utifrån dina behov, kunskaper, intressen och din förmåga. Undervisningen sker antingen i små grupper eller individuellt.

Lärlingsutbildning inom Särskild utbildning för vuxna – Lärvux

På en lärlingsutbildning sker övervägande del av utbildningen på en arbetsplats. Det ger dig möjligheter att få en ökad arbetslivserfarenhet och att komma närmare arbetsmarknaden.  Tillsammans med läraren i skolan och handledare på arbetsplatsen planerar du dina studier.