Lärvux – behov av särskilt stöd

Komvux som särskild utbildning, Lärvux, vänder sig till dig som vill förbättra dina kunskaper på träningsskolenivå, grundsärskolenivå eller gymnasiesärskolenivå.

Komvux som särskild utbildning är till för dig som har fyllt 20 år och har en
intellektuell funktionsnedsättning eller bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av förvärvad hjärnskada.

På Lärvux studerar du på din egen nivå med särskilt stöd för att stimulera ditt lärande. Tillsammans med din lärare sätter du upp de mål du vill nå inom sökta kurser. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att stärka din ställning i arbetslivet och samhällslivet samt främja din personliga utveckling.

Du planerar studierna utifrån dina behov, kunskaper, intressen och din förmåga. Undervisningen sker antingen i små grupper eller individuellt.