Svenska för invandrare – SFI

Svenska för invandrare (SFI) är för dig som flyttat till Sverige och behöver lära dig svenska. Du får lära dig att förstå, tala och skriva svenska och lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du är välkommen att söka till SFI från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år om du är folkbokförd i Karlshamn och har ett fullständigt personnummer.

SFI kan kombineras med andra studier eller med arbete. Även du som är flykting från Ukraina och ingår inom Massflyktningsdirektivet kan studera på SFI.

SFI – dagtid

På SFI kan du studera dagtid 15 timmar i veckan. Vi har samtliga kurser och studievägar: A, B, C och D.

SFI – Distans

Om du arbetar eller är föräldraledig kan du studera SFI på distans. Du väljer studietakt och studerar via vår plattform och har kontinuerlig kontakt med lärare och vissa träffar digitalt och i skolan. SFI-distans finns för kurs B, C och D.

Målet för utbildningen är att utveckla:

  • din förmåga att läsa och skriva svenska.
  • din förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang.
  • ett bra uttal.
  • din förmåga att använda relevanta hjälpmedel.
  • din förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer.
  • insikter i hur du lär dig språk.
  • inlärnings- och kommunikationsstrategier för din fortsatta språkutveckling.

Ansök till SFI

Fyll i en ansökningsblankett och lämna blanketten till vuxenutbildningens expedition i A-huset på Väggaskolan (se Hitta på skolan) eller skicka ansökan till:

Vägga vuxenutbildning
Ann Nilsson
374 81 Karlshamn

Here is the application form for SFI, Swedish For Immigrants. Fill it in and hand it in to any of our counsellors or to the adult education administration in building A at Väggaskolan. Or post it to the adress:

Vägga vuxenutbildning
Ann Nilsson
374 81 Karlshamn