Svenska för invandrare – SFI

Svenska för invandrare (SFI) är för dig som flyttat till Sverige och behöver lära dig svenska. Du får lära dig att förstå, tala och skriva svenska och lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du är välkommen att söka till SFI från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 16 år om du är folkbokförd i Karlshamn och har ett fullständigt personnummer.

SFI kan kombineras med andra studier eller med arbete.

Utbildningen består av tre olika studievägar för att möta olika behov beroende på bakgrund, förutsättningar och mål.

Studieväg 1: För personer med mycket kort studiebakgrund från hemlandet.
Studieväg 2: För personer med viss studievana, oftast upp till motsvarande gymnasienivå från hemlandet.
Studieväg 3: För personer med studievana som har en färdig gymnasieutbildning eller en akademisk eftergymnasial utbildning från hemlandet.

Målet för utbildningen är att utveckla:

  • din förmåga att läsa och skriva svenska.
  • din förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang.
  • ett bra uttal.
  • din förmåga att använda relevanta hjälpmedel.
  • din förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer.
  • insikter i hur du lär dig språk.
  • inlärnings- och kommunikationsstrategier för din fortsatta språkutveckling.

Ansök till SFI

Fyll i en ansökningsblankett och lämna blanketten till vuxenutbildningens expedition i A-huset på Väggaskolan (se Hitta på skolan) eller skicka ansökan till:

Vägga vuxenutbildning
Ann Nilsson
374 81 Karlshamn

Here is the application form for SFI, Swedish For Immigrants. Fill it in and hand it in to any of our counsellors or to the adult education administration in building A at Väggaskolan. Or post it to the adress:

Vägga vuxenutbildning
Ann Nilsson
374 81 Karlshamn