Yrkesutbildningar

Utbildningen riktar sig till dig som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Även du som har en akademisk utbildning kan växla om och skaffa dig en gymnasial yrkesutbildning. Utbildningarna har en tydlig yrkesinriktning och är kopplade till yrken där det finns brist på arbetskraft.

Du är behörig att söka till gymnasial vuxenutbildning från 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har slutfört en utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning på en gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Yrkesutbildning söker du alltid i din hemkommun, det vill säga den kommun du är folkbokförd i.

Alla utbildningar har delar av utbildningen förlagda till en arbetsplats. Studierna är flexibla och ska kunna kombineras med andra utbildningsinsatser och arbete samt utformas efter dina behov och förutsättningar.

Du kan läsa utbildningar inom följande områden:

Kunskapsklivet – utbildningar över kommungränserna

Kunskapsklivet är en regional samverkan mellan vuxenutbildningarna i Blekinge (Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg) samt Tingsryd. Genom ett väletablerat samarbete över kommungränserna kan vi erbjuda ett stort utbud av lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar.

Läs mer om Kunskapsklivet och få länkar till andra närliggande vuxenutbildningar