Administrationsutbildning

Studieort: Karlshamn
Utbildningsanordnare:
Vuxenutbildningen i Karlshamn
Antal poäng:
1200
Antal veckor:
44
Förkunskapskrav:
Svenska A/ Svenska1/Svenska som andraspråk kurs 1, samt engelska motsvarande grundskola.
Studietakt och studieform:
Heltid och platsbunden, APL/praktik kan vara på annan ort.
Utbildningsstart: Augusti

Drömmer du om att jobba i en reception? Vill du jobba med löner och personaladministration? Tycker du om att jobba med siffror eller att se till att allting flyter på perfekt? Brinner du för att hjälpa människor och ge service? Gillar du ordning och struktur? Har du koll på läget och trivs med att vara organisationens mittpunkt? Då har vi utbildningen för dig!

Utbildningen lämpar sig både för dig som vill karriärväxla och för dig som vill ha en gymnasieexamen från handels- och administrationsprogrammet (du kan behöva läsa till extra kurser, beroende på tidigare studiemeriter för att få ut en examen). Vuxenutbildningen i Karlshamn ger dig en bred administrativ utbildning där du börjar med att läsa ett grundblock och väljer sedan fördjupningsinriktning under utbildningens gång. Utbildningen har tre inriktningar:

  • Administratör och kundvärd (inriktning 1)
  • Ekonomi- och redovisningsassistent (inriktning 2)
  • HR-assistent (inriktning 3)

För att kunna söka till utbildningen behöver du ha godkänd grundskola eller motsvarande samt vara godkänd i svenska 1/svenska som andraspråk 1.

Alla börjar läsa ett baspaket på 800p med fokus på studieteknik, kommunikation, ekonomi och entreprenörskap. Stor vikt läggs på att lära sig Microsofts Officepaket och Vismas ekonomiprogram samt hur man kommunicerar på ett professionellt sett. Baspaketet är till stor del klassrumsundervisning för att komma igång på bästa sätt. Fördjupningskurserna läses till stor del som självstudier med handledning av lärare och genomförs till stor del ute på din APL-plats genom att få verksamhetsspecifika uppgifter att arbeta med. Delar av utbildningen har stort fokus på engelska språket för att ge de bästa förutsättningarna för att arbeta med internationella kunder i Sverige eller arbeta utomlands. Som stöd till studierna används en lärplattform, KORt-online. Utbildningen bedrivs som heltidsstudier.

Som ett steg i att göra vår verksamhet mer flexibel och ge fler möjlighet att studera kommer studenter som läser enskilda kurser och som vill läsa i grupp att antas till de enskilda kurserna under utbildningens gång. Det kan alltså tillfälligt bli fler i gruppen. Det finns också möjlighet till att utnyttja vår stöd- och arenaverksamhet i Vägga Vuxenutbildnings lokaler på Väggaskolan för de som är i behov av extra stöd och hjälp för att klara sina studier.

När du gått ungefär halva utbildningen är det dags att göra valet av fördjupningsinriktning på 400p som du sedan läser under den sista tredjedelen av din utbildning. Denna del av utbildningen genomförs till stor del ute i en verksamhet genom APL. Du gör ett av nedanstående val:

Administratör och kundvärd

För dig som vill ha många mänskliga kontakter och älskar att ge service. Du är många gånger företagets ansikte utåt och fokus är på att möta och kommunicera med människor, både dina medarbetare och affärskontakter. Du sköter även administrativa och organisatoriska uppgifter inom företag och offentlig förvaltning. Ditt jobb kan vara allt från att stå i reception till att jobba med diarieföring eller sköta organisationens årsplanering. En stor del av arbetet består utav att söka, hantera och presentera information. I inriktningen ingår Administration 1, Administration 2, Servicekunskap samt Receptions- och konferensservice.

Ekonomi- och redovisningsassistent

För dig som vill arbeta med bokföring, utbetalningar och löner. Du tar fram statistik och ser till att skatter och andra avgifter betalas i tid. Du hjälper ofta företagets ekonomer och revisorer att ta fram underlag till bokslut och årsredovisningar och har grundläggande juridiska kunskaper. I inriktningen ingår Affärsjuridik, Företagsekonomi 2, Personaladministration samt Redovisning 2.

HR-assistent

För dig som vill jobba med personalfrågor och rekrytering. Ofta ingår arbetsuppgifter så som hantering av anställningsavtal, internutbildning och att rekrytera nya medarbetare. Som HR-assistent behöver du vara duktig på kommunikation och ha omvärldskoll. Du jobbar ofta med frågor inom arbetsrätt och bör tycka om att leda och guida andra medarbetare. I inriktningen ingår Administration 1, Administration 2, Ledarskap och organisation samt Personaladministration.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. För att träna på att ta kontakt med olika aktörer kommer du att vara delaktig i processen i att ordna fram en APL-plats till dig. Våra lärare kommer att stödja dig och se till att det finns platser att välja bland. Totalt ingår minst 8 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande. Din APL är fördelad på 2 perioder, 3v under grundutbildningen och resterande under din fördjupning.

Utbildningen är på 1200 poäng fördelat på 44 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper. Utbildningen inleds med en introduktionsvecka på Lärcentrum.

Videon visas med text om du öppnar den direkt i Youtube.