Anläggningsförare

Studieort: Växjö samt hemort
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, VFG
Antal poäng: 1300
Antal veckor: 49
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andraspråk eller motsvarande. Önskvärt med giltigt B-körkort då utbildningen är förlagd till Växjö utöver att för framtida anställning är det en fördel med B-körkort.
Studietakt och studieform: Heltid och platsbunden med eventuellt inslag av distans. APL eller praktik kan vara på annan ort. APL ingår i utbildningen med minst 15%.
Utbildningsstart:  Se webbansökan.
Studiebesök: Måndagar klockan 10.00-11.00 under perioden 15 april till 10 juni. En föranmälan ska göras till marcus.jonsson@vfg.se.

Vill du arbeta som anläggningsförare till grävmaskin, hjullastare eller kanske som maskinförare? Som anläggningsförare arbetar du med grävning, lastning och lossning. 

Utbildning till anläggningsförare syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet sätt.
Utbildningen leder till utbildningsbevis gällande hjullastare anläggning och grävmaskin.

Utbildningen är på 1300 poäng fördelat på 49 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan du ansöker till utbildningen ska du ska göra ett studiebesök. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande. Studiebesök erbjuds varje måndag klockan 10.00-11.00 under perioden 15 april till 10 juni. En föranmälan ska göras till marcus.jonsson@vfg.se.