Barnskötare

Studieort: Karlshamn
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn
Antal poäng: 2100
Antal veckor: 75
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska/grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande
Studietakt och studieform: Heltid och platsbunden
Utbildningsstart: Augusti

Utbildningen ger dig kunskap om barns och ungas utveckling, lärande, behov och om de olika pedagogiska verksamheterna. Efter utbildningen kan du arbeta som barnskötare på förskola eller elevassistent på skola.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 2100 poäng fördelat på 75 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.