Djurvård med djursjukvård

Studieort: Ingelstad samt hemort
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, Hushållningssällskapet.
Antal poäng: 900 poäng djurvård + 300 poäng fördjupning djursjukvård
Antal veckor: 55, 40 veckor djurvård, 15 veckor djursjukvård
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och studieform: Heltid med 1-2 dagar/vecka på plats i Ingelstad. APL eller praktik kan du ha på annan ort.
Utbildningsstart: Augusti och januari
Studiebesök: Kontakta Rebecka Sköld via rebecka.skold@ingelstad.nu för bokning av studiebesök.

Utbildningen inom djurvård ger kunskaper om olika djur. Efter utbildningen kan du exempelvis arbeta på hunddagis eller som djurskötare på lantbruk, 4H-gård eller som djurvårdare på klinik.

Vi erbjuder även möjligheten att studera  en fördjupningskurs inom djursjukvård på 300 poäng. För detta krävs godkända betyg i samtliga ämnen på den grundläggande utbildningen på 900 poäng.

Grundutbildningen på 900 poäng är fördelat på 40 veckors studier där 8 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL ingår. Läser du fördjupningskursen läser du ytterligare 300 poäng på 15 veckor. I fördjupningskursen ingår 8 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan är det obligatoriskt med studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.