Elmontör

Studieort: Växjö samt hemort
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, Montico.
Antal poäng: 1200
Antal veckor: 40
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och studieform: Heltid med varierande antal dagar/vecka på plats i Växjö. APL eller praktik kan vara på annan ort.
Utbildningsstart: Flera starter per termin, kontakta studievägledningen för aktuellt startdatum.

Elmontörer arbetar framför allt med att montera, underhålla och reparera elektriska anläggningar och maskiner. De kan även arbeta med att montera elektriska komponenter eller enklare elinstallationer.

Elmontörer är en stor och heterogen yrkesgrupp som återfinns i flera branscher och arbetar med olika arbetsuppgifter. De flesta arbetar inom tillverkningsindustrin och i byggbranschen. Att arbeta som elmontör innebär att du arbetar mycket praktiskt och det är viktigt att kunna fatta beslut. Arbetet kan ha varierande arbetsuppgifter beroende på var och inom vilket företag som du arbetar.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 1200 poäng fördelat på 40 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker ska du göra ett studiebesök på utbildningen. Kontakta Marcus Sjöqvist marcus.sjoqvist@montico.se för att boka studiebesök. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.