Fastighetsskötare

Studieort: Växjö samt hemort
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, Montico.
Antal poäng: 1400
Antal veckor: 50
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och studieform: Heltid och varierande antal dagar/vecka på plats i Växjö. APL eller praktik kan vara på annan ort.
Utbildningsstart: Flera starter per termin, kontakta studievägledningen för aktuellt startdatum.

Fastighetsskötare ansvarar för den inre och yttre skötseln av fastigheten. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var du är anställd. Hos små fastighetsbolag är det vanligt att en och samma person har arbetsuppgifter inom ett bredare område, medan det inom ett större företag är vanligare att du är specialiserad inom en yrkesroll.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 1400 poäng fördelat på 50 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan ska du göra ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.