Fastighetstekniker

Studieort: Växjö samt hemort
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, Montico.
Antal poäng: 1400
Antal veckor: 50
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och studieform: Heltid och varierande antal dagar/vecka på plats i Växjö. APL eller praktik kan vara på annan ort.
Utbildningsstart: Flera starter per termin, kontakta studievägledningen för aktuellt startdatum.

Fastighetstekniker ansvarar för drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system, exempelvis värme och ventilation. De kan arbeta både med bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Arbetsuppgifterna kan därmed variera beroende på var du är anställd. Ofta ingår både teknik, IT och service.

Fastighetstekniker behöver ha grundläggande kunskaper om energi och miljö med anledning av Boverkets skärpta energikrav. Det är viktigt att du trivs med att ha kontakt med andra människor och är en bra problemlösare.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 1400 poäng fördelat på 50 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan ska du göra ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.