Hästkunskap

Studieort: Kalmar samt hemort.
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, Hushållningssällskapet.
Antal poäng: 400
Antal veckor: 16
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och studieform: Heltid med varierande antal dagar/vecka på plats i Kalmar APL eller praktik kan vara på annan ort.
Utbildningsstart: Kontakta studievägledningen för aktuellt startdatum.

Efter utbildningen kan du arbeta som hästskötare på exempelvis ridskolor eller i travstall.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 400 poäng fördelat på 16 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.