Installationselektriker

Studieort: Växjö samt hemort.
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, Montico.
Antal poäng: 1650
Antal veckor: 55
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande. För att kunna få en anställning som lärling så måste du även ha gjort eller göra ett gymnasiearbete.
Studietakt och studieform: Heltid med varierande antal dagar/vecka på plats i Växjö. APL eller praktik kan vara på annan ort.
Utbildningsstart: Flera starter per termin, kontakta studievägledningen för aktuellt startdatum.

Installationselektriker kallas ofta de som drar ledningar i nya bostäder, kontor, köpcentra och liknande. Du kan också arbeta med ombyggnation och renoveringar av befintliga hus.

Det är ett rörligt och varierande arbete och det kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen. Förutom kabeldragningen jobbar installationselektriker också med att montera in el centraler där elströmmen ska tas emot och att sätta upp kabelstegar. Senare under byggtiden sätter man upp strömbrytare och vägguttag och monterar upp belysning. Säkerheten är viktig och kräver att man är noggrann.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 1650 poäng fördelat på 55 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan ska du göra ett studiebesök på utbildningen. Kontakta Marcus Sjöqvist marcus.sjoqvist@montico.se för att boka studiebesök. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.