Kockutbildning inom restaurang eller storkök

Studieort: Karlshamn
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn.
Antal poäng: 1300
Antal veckor: 50
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och studieform: Heltid och platsbunden.
Utbildningsstart: Augusti och januari

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att kunna arbeta antingen i storkök såsom inom äldreomsorgen, förskolan och personalmatsalar eller för arbete i en restaurang. Utbildningen riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med mat och service inom dessa branscher.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 1300 poäng fördelat på 50 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.