Lantbruk

Studieort: Kalmar samt hemort
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, Hushållningssällskapet.
Antal poäng: 700
Antal veckor: 23
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och studieform: Heltid med varierande antal dagar/vecka på plats i Kalmar. APL eller praktik kan vara på annan ort.
Utbildningsstart: Kontakta studievägledningen för aktuellt startdatum.

Målet med utbildningen är att du skall kunna arbeta inom lantbruk som djurskötare, lantarbetare, maskinförare eller egenföretagare. Utbildningen ger grunder i djurskötsel, ekonomi, maskiner och växtodling.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%.

Utbildningen är på 700 poäng fördelat på 23 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.