Lastbilsmekaniker

Studieort: Växjö samt hemort
Utbildningsanordnare: Vuxenutbildningen i Karlshamn, VFG
Antal poäng: 1500
Antal veckor: 53
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.  Krav på giltigt B-körkort.
Studietakt och studieform: Heltid och platsbunden med eventuellt inslag av distans. APL eller praktik kan vara på annan ort. APL, ingår i utbildningen med minst 15%.
Utbildningsstart:  Se webbansökan
Studiebesök: måndagar 16/10 – 27/11  kl. 10.00

Vill du arbeta som lastbildsmekaniker? Som lastbilsmekaniker gör du reparationer, service och felsökning av tunga (lastbils- eller maskinmekaniker) fordon.

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta på ett serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet sätt. När utbildningen är avklarad får du ett utbildningsbevis gällande lastbilsmekaniker. Utbildningen är på 1500 poäng fördelat på 53 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan ska du göra ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.