Murare

Studieort: Ronneby
Utbildningsanordnare: EC utbildning
Antal poäng: 1100
Antal veckor: 48
Förkunskapskrav: Grundläggande svenska, grundläggande svenska som andra språk eller motsvarande.
Studietakt och studieform: Heltid med varierande antal dagar/vecka på plats i Kristianstad. APL eller praktik kan vara på annan ort.
Utbildningsstart: Kontakta studievägledningen för aktuellt startdatum.

Byggteknik och material har förändrats, men murarens hantverksskicklighet är oumbärlig i nästan alla byggprojekt. Muraren arbetar med tegel och lättbetong men även med olika tekniker för putsning.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i utbildningen med minst 15%. Efter utbildningen följer en tid som lärling.

Utbildningen är på 1100 poäng fördelat på 48 veckors studier. Angivna poäng och studietid kan variera beroende på tidigare kunskaper och om du eventuellt behöver läsa till någon kurs för att uppfylla behörighetskrav/certifieringskrav.

Innan ansökan sker rekommenderas ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll, olika inriktningar och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande.